Klachten

 

Als u een klacht hebt over de dienstverlening van onze opvangvoorziening, vragen we u om het probleem eerst met de betrokken persoon of met de verantwoordelijke te bespreken.

Misschien is er sprake van een misverstand, dat door een gesprek rechtgezet kan worden.

Als dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u uw klacht op een klachtenformulier vermelden. Wij beschikken over een klachtenprocedure. Vraag dit aan één van de kindbegeleidsters.

Nininakri/Kribbeliet verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk een gepaste oplossing voor uw klacht te zoeken.

Mochten we samen niet tot een besluit komen, kan je steeds klacht indienen bij:

Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

e-mail: klachtendienst@kindengezin.be

telefoonnummer Klachtendienst 02 533 14 14