Opnamebeleid

Wij bieden opvang aan baby’s en peuters in het IKG-systeem. D.w.z. dat de te betalen opvangprijs afhankelijk is van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders. Registreren kan je op “mijn.kindengezin.be”.

Nininakri/ Kribbeliet stelt zijn dienstverlening open voor alle kinderen, maar geeft (20%)voorrang aan kinderen (rekening houdend met de beschikbare capaciteit):

 

  • van alleenstaande ouders,

  • van wie de ouders een arbeidersinkomen hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens,

  • voor wie het vanwege sociale/ of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin.,

  • van wie een broertje of zusje opgevangen is,

  • Kinderen in pleegzorg

  • Ons kinderdagverblijf staat ook open voor kinderen met een handicap. Omdat deze kinderen speciale zorgen vragen willen wij in het belang van het kind, de ouders en het kinderdagverblijf een proefperiode van één maand hanteren. Gedurende deze maand is het mogelijk voor beide partijen om de opvang onmiddellijk te beëindigen. Na deze proefperiode geldt de normale opzegperiode van 2 maanden.