Opnamebeleid

 

Ons kinderdagverblijf staat open voor alle kinderen. Wij geven in de mate van het mogelijke voorrang aan:

  • kinderen van wie een broertje of zusje opgevangen is,

  • Kinderen in pleegzorg

  • Ons kinderdagverblijf staat ook open voor kinderen met een handicap. Omdat deze kinderen speciale zorgen vragen willen wij in het belang van het kind, de ouders en het kinderdagverblijf een proefperiode van één maand hanteren. Gedurende deze maand is het mogelijk voor beide partijen om de opvang onmiddellijk te beëindigen. Na deze proefperiode geldt de normale opzegperiode van 2 maanden.