Opvangplan

 

Door het werken met een opvangplan, kunnen wij als opvang de planning goed maken. Op die manier weten we precies op welke dagen er nog plaats is en kunnen we zoveel mogelijk ouders aan een opvangplaats helpen. Bovendien weten we zo ook op welke inkomsten we kunnen rekenen. Dit is belangrijk om onze opvang financieel leefbaar te maken.

In het opvangplan bekijken we samen welke dagen de ouders opvang nodig hebben. Let wel: Opvang bestellen is opvang betalen.

Een opvangplan is geldig zolang de opvang nodig is. Uitzonderlijke (definitieve) wijzigingen aan dit opvangplan moeten met de verantwoordelijke worden besproken, waarna in de mate van het mogelijke (rekening houdend met de beschikbare capaciteit) een nieuw opvangplan kan worden opgemaakt en ondertekend.

Het minimum af te nemen opvangdagen per week is 2.5 dagen.