Opzegtermijn

 

Indien u de opvang vervroegd wenst stop te zetten dan dient een opzeggingstermijn van 2 maanden gerespecteerd te worden. Omwille van gerechtvaardigde redenen kan afgeweken worden van deze afgesproken opzegtermijn. Ook langs onze kant kan de opvang om één of andere reden stopgezet worden, dan wordt eveneens een opzeggingstermijn van 2 maanden gerespecteerd