Prijs voor de kinderopvang

 

Wat betalen

Kinderdagverblijf Kribbeliet bepaalt haar prijskaartje afhankelijk van de de inkomsten van de ouders. De berekening van de financiële bijdrage is gebaseerd op het gezamelijke belastbare beroepsinkomsten van het gezin + 2 €/volle dag of 1 €/halve dag voor Pampers, doekjes en afvalverwerking. 

uitleg Pamperfactuur;  Wij hebben 5 vaste verschoonmomentjes op een dag (een beetje ons "bandwerk"). Elk kindje krijgt dan een proper Pampertje aan. Buiten deze momentjes worden de kindjes naar persoonlijke behoeften verschoond. Omdat we in het begin, bij de babytjes, niet toekomen met 5 Pampertjes per dag, en omdat we op het einde van de creche loopbaan vaak met 1 Pampertje toekomen (tijdens het slaaplomentje), hebben we er voor gekozen om de gulden middenweg te nemen. We factureren bij een volle dag steeds 2 euro. Hierbij weet je dan dat je in het begin echt wel te weinig betaald, maar dat het compenseert tegen het einde van de loopbaan. 

 

Ons minimum op te nemen opvangdagen is 2.5 dagen per week. 

 

Ons minimum op te nemen opvangdagen is 2.5 dagen per week. 


De kosten kan je fiscaal inbrengen met een max. van 11,20euro per dag per kind.

Ouders die in Nederland werken kunnen via de belastingsdienst in Nederland Kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Wij werken met het principe van Kind en Gezin "bestellen is betalen".

Je hebt recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Dit zijn dagen die je gereserveerd hebt waarop het kind afwezig kan zijn zonder dat je moet betalen. Het maakt niet uit om welke reden je kind afwezig is. Bijvoorbeeld: een baby is enkele dagen ziek thuis (ook met doktersbriefje!), je neemt een snipperdag, je kindje gaat eens een dagje naar oma, …

Je hebt recht op minimum 18 dagen per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan;

Een voltijds opvangplan is een opvangplan van minstens 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is;

Als je geen voltijds opvangplan hebt, dan zal dit aantal dagen verhoudingsgewijs verminderen.

Bij minder dan 2.5 opvangdagen, zijn er geen respijtdagen.

 

Ook tijdens de collectieve sluitingsdagen van de opvang moet je niet betalen. Ze zijn niet inbegrepen in het minimum van 18 dagen. 

Aantal opvangdagen per week:

Aantal afwezigheidsdagen per jaar:

5

18

4.5

17

4

15

3.5

13

3

11

2.5

9

 

Mocht je om eender welke reden toch je dagen volgens het opvangplan eenmalig willen wisselen, dan kan dit in samenspraak met de jufkes als de capaciteit het toelaat. We dienen deze wissel 1 maand vooraf te weten. Ook dan geldt de regel "bestellen is betalen". 

Een wisselende planning heeft ook een opvangplan! bij deze personen wordt de vooraf doorgegeven planning (min. 1 maand vooraf!)gebruikt als wisselende planning.

vb. Geef je bij de inschrijving door dat je elke week 2.5 dagen nodig hebt, maar heb je nog een wisselende planning, dan wordt elke week berekend op 2.5 dagen. Kom je een week minder dagen dan 2.5, dan gaat dit van je respijtplanning af. zijn je respijtdagen opgebruikt, weet dan dat je voor je afwezige dagen (dus minder dan je opvangplan) dient te betalen.

(Vanaf 1/3/2018 worden er geen wisselende planningen meer ingeschreven!)

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren via onze contactpagina. U vindt er ook de openingsuren van ons kinderdagverblijf.

 

Afwezigheid: hoe ga je best tewerk als je kleintje niet naar de crèche komt?

Je verwittigt de crèche best zo snel mogelijk zodat er een planning gemaakt kan worden. (Voor Ravels: tel: 0497 40 16 59 of via mail: nininakri@hotmail.be,

Voor O.T.: 0494 64 08 26 kribbeliet-o-t@hotmail.com
Voor Poppel: 0475 71 73 39 kribbeliet@hotmail.be).

Denk goed na over je afmelding. Als je je kleintje de hele week afmeldt, wil dat zeggen dat iemand anders geholpen kan worden op die dagen. Stel dat je dan half die week je kleintje toch graag weer naar de crèche wil laten komen, dan is dat plekje waarschijnlijk al doorgegeven. We kunnen dan onmogelijk tegen de ouder die het extra plekje heeft gevraagd zeggen dat het toch niet doorgaat! We willen dat jullie op de gevraagde opvang kunnen rekenen. Dit wil dus zeggen: afmelden is je plekje doorgeven!

Soms kan het ook zijn dat er geen ander kindje moet worden ingepland maar dat het personeel extra uurtjes vrij kan zijn. Ook ons personeel is heel flexibel en past zich steeds aan de bezetting aan. Het zou dan ook niet netjes zijn om het personeel toch te laten werken als er een vrij moment werd ingepland.

Als je dus nog niet zeker bent van het aantal dagen dat je kleintje afwezig zal zijn, wees daar dan ook duidelijk in zodat er geen foute planningen worden gemaakt!

In deze prijs zit inbegrepen:

  • Pampertjes, vochtige doekjes en afvalverwerking.

  • Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Voeding: fruitjes en koekje (tienuurtje), warm middagmaal (verse soep, aardappeltjes (of rijst of pasta), groenten en vlees (of vis, kip of ei) en een dessertje), een vieruurtje (boterhammetjes) of fruitpap in de namiddag

Wat zit niet in de prijs inbegrepen en moet door de ouders worden meegebracht:

  • speciale verzorgingsprodukten

  • flesvoeding

  • eventuele aangepaste -of dieetvoeding

  • koortsthermometer

  • slaapzakje

  • 2 fopspeentjes

  • eigen knuffeltje

Andere, persoonlijke verzorgingsprodukten, worden gelabeld door de ouders zelf meegebracht.

Voor standaardvoeding, uitgezonderd van de melkpapjes, wordt door Nininakri gezorgd.